Jízda Slunovratu

7. ročník jízdy historických automobilů a motocyklů pravidelnosti do vrchu
na trase Praha 5 Zbraslav – Dolní Břežany s výstavou vozidel na náměstí

Rádi bychom Vás pozvali dne 15.6.2019 na 7. ročník Jízdy Slunovratu určený pro vozidla značky Morgan bez rozdílu stáří, historické automobily a motocykly. Jedná se o jízdu pravidelnosti do vrchu na trase z Prahy 5 – Zbraslavy do Dolních Břežan. Na náměstí Na Sádkách v Dolních Břežanech bude výstava vozidel. Letošní ročník je opět v duchu česko-britské spolupráce a tradice.

Spolu s jízdou proběhne na náměstí také Britský den organizovaný ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze. Čeká na vás bohatý kulturní a hudební program. Nebudou chybět britské speciality, červený double decker a mnoho dalšího.

Akci spolupořádá Morgan Prague, obec Dolní Břežany a Britské velvyslanectví v Praze.

Program Jízdy Slunovratu 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlásit se můžete s Vaším vozem, a to buď vyplněním online přihlášky níže, nebo vyplněním a zasláním přihlášky ve formátu pdf, která je k dispozici zde.

Přihláška / Application form

Přejímka vozidel bude probíhat v době od 8.00 do 9.30 v den konání akce.
Místo přejímky Dolní Břežany, náměstí Na Sádkách. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru vozidel.

Startovné je 400 Kč za motocykl, 600 Kč za automobil. V případě registrace a úhrady do 19. 5. 2019 je zvýhodněné startovné 300 Kč za motocykl a 500 Kč za automobil.

Registration of the vehicles will take place at Dolni Brezany main square Na Sádkách between 8.00 to 9.30 AM at the day of the event. The organizer reserves the right to choice the vehicles to participate on the event.

Participation fee is CZK 400 for motorcycle, CZK 600 for car. If you will registre and pay fee before 19.5.2019 the participation fee is discounted to CZK 300 for motorcycle and CZK 500 for car.

Řidič / Driver
Jméno a příjmení / Givename and surname *
Datum narození / Date of birthday
Adresa / Address *
Telefon / Phone number *
E-mail *
Člen klubu / Club member
* povinný údaj / required field


Vozidlo / Vehicle
Tovární značka, model / Make, model *
Rok výroby / Year of manufacture *
Obsah motoru / Engine capacity (ccm) *
Počet válců / Number of cylinders *
Výkon / Power (kW) *
Maximální rychlost / Top speed (km/hod) *
Registrační značka / Registration number *
Další údaje o vozidle /
Other information about the vehicle
Fotografie vozu (do max. objemu zaslaných dat 3 MB) /
Photos of the vehicle (max. amount of data up to 3 MB) *
* povinný údaj / required field


Prohlášení / Statement

Jsem si vědom, že se účastním výše uvedeného společenského podniku na vlastní nebezpečí a v případě poškození sebe, členů posádky, jiných účastníků, diváků nebo vozidla se nebudu dožadovat náhrady škody na pořadatelích. Podřídím se propozicím Jízdy Slunovratu a instrukcím pořadatelů.

I am aware that I will participate in the aforementioned social enterprise at my own risk and in case of damage to myself, crew members, other participants, spectators or vehicles I will not demand any compensation for damage to the organizers. I accept all the propositions of Jizda Slunovratu and instructions of the organizers.

Souhlasím / I agree

Řidič je povinen mít u sebe platné řidičské oprávnění pro danou třídu vozidla, platnou registraci vozidla pro provoz na pozemních komunikacích a pojištění zákonné odpovědnosti (zelenou kartu). Jezdci na motocyklech musí mít bezpečnostní přilbu, rukavice a brýle. Účastníci jsou během jízdy povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.

The driver is required to have a valid driving license for the class of vehicle driving, valid vehicle registration document which allow to use the vehicle on the public road and third party insurance as a minimum covering the vehicle (green card). Motorcycle riders must wear a safety helmet, gloves and goggles. Participants are required to keep up with traffic code while driving on the road unless instructed differently.