Jízda Slunovratu

Plakát Jízda Slunovratu 2022

8. ročník akce Jízda Slunovratu 2022

Letošní ročník bude mít vzhledem k uzavření trati z důvodu rekonstrukce vozovky v Břežanském údolí jiný formát. Sejdeme se tradičně v Dolních Břežanech na náměstí Na Sádkách, kde bude setkání historických automobilů, motocyklů, expedičních vozidel, offroadových vozidel, vozidel z Rally Dakar 2022 kategorie Classic. Kaskadérská show, cestovatelské přednášky, další doprovodný program a jízda zručnosti pro účastníky.

Program Jízda Slunovratu 2022

Přihlásit se můžete s Vaším vozem, a to buď vyplněním online přihlášky níže, nebo vyplněním a zasláním přihlášky ve formátu pdf, která je k dispozici níže.

Startovné se letos neplatí. Chcete podpořit kulturní život v Dolních Břežanech? Dobrovolný příspěvek na rozvoj kultury je možné posílat na účet: 210531889/0300, VS: 1806. Předem děkujeme.


Přihláška / Application form

Přejímka vozidel bude probíhat v době od 9.00 do 10.30 v den konání akce.
Místo přejímky Dolní Břežany, náměstí Na Sádkách. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru vozidel.

Registration of the vehicles will take place at Dolni Brezany main square Na Sádkách between 9.00 to 10.30 AM at the day of the event. The organizer reserves the right to choice the vehicles to participate on the event.

Řidič / Driver
Jméno a příjmení / Givename and surname *
Datum narození / Date of birthday
Adresa / Address *
Telefon / Phone number *
E-mail *
Člen klubu / Club member
* povinný údaj / required field


Vozidlo / Vehicle
Tovární značka, model / Make, model *
Rok výroby / Year of manufacture *
Obsah motoru / Engine capacity (ccm) *
Počet válců / Number of cylinders *
Výkon / Power (kW) *
Maximální rychlost / Top speed (km/hod) *
Registrační značka / Registration number *
Další údaje o vozidle /
Other information about the vehicle
Fotografie vozu (do max. objemu zaslaných dat 3 MB) /
Photos of the vehicle (max. amount of data up to 3 MB) *
* povinný údaj / required field


Prohlášení / Statement

Jsem si vědom, že se účastním výše uvedeného společenského podniku na vlastní nebezpečí a v případě poškození sebe, členů posádky, jiných účastníků, diváků nebo vozidla se nebudu dožadovat náhrady škody na pořadatelích. Podřídím se propozicím Jízdy Slunovratu a instrukcím pořadatelů.

I am aware that I will participate in the aforementioned social enterprise at my own risk and in case of damage to myself, crew members, other participants, spectators or vehicles I will not demand any compensation for damage to the organizers. I accept all the propositions of Jizda Slunovratu and instructions of the organizers.

Souhlasím / I agree