Jízda Slunovratu

9. ročník akce Jízda Slunovratu 2023

Letošní ročník bude formou výstavy bez jízdy pravidelnosti doplněné o bohatý doprovodný program. Uzávěru Břežanského údolí se nám společně s obcí Dolní Břežany nepodařilo od příslušných úřadů získat. Sejdeme se tradičně v Dolních Břežanech na náměstí Na Sádkách, kde bude setkání historických automobilů, motocyklů, expedičních vozidel a offroadových vozidel. Show mistra republiky pana Martina Matějíčka v motocyklovém trialu, vystoupení cestovatele Igora Brezovara, kterého můžete znát z pořadu České televize „Po jedné stopě“, a další doprovodný program. K poslechu vám bude hrát kapela The Villains.

Přihlásit se můžete s Vaším osobním či nákladním vozidlem nebo motocyklem, a to buď vyplněním online přihlášky níže, nebo vyplněním a zasláním přihlášky ve formátu pdf, která je k dispozici níže.

Startovné se letos neplatí.


Přihláška / Application form

Přejímka vozidel bude probíhat v době od 9.00 do 10.30 v den konání akce.
Místo přejímky Dolní Břežany, náměstí Na Sádkách. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru vozidel.

Registration of the vehicles will take place at Dolni Brezany main square Na Sádkách between 9.00 to 10.30 AM at the day of the event. The organizer reserves the right to choice the vehicles to participate on the event.

Řidič / Driver
Jméno a příjmení / Givename and surname *
Datum narození / Date of birthday
Adresa / Address *
Telefon / Phone number *
E-mail *
Člen klubu / Club member
* povinný údaj / required field


Vozidlo / Vehicle
Tovární značka, model / Make, model *
Rok výroby / Year of manufacture *
Obsah motoru / Engine capacity (ccm) *
Počet válců / Number of cylinders *
Výkon / Power (kW) *
Maximální rychlost / Top speed (km/hod) *
Registrační značka / Registration number *
Další údaje o vozidle /
Other information about the vehicle
Fotografie vozu (do max. objemu zaslaných dat 3 MB) /
Photos of the vehicle (max. amount of data up to 3 MB) *
* povinný údaj / required field


Prohlášení / Statement

Jsem si vědom, že se účastním výše uvedeného společenského podniku na vlastní nebezpečí a v případě poškození sebe, členů posádky, jiných účastníků, diváků nebo vozidla se nebudu dožadovat náhrady škody na pořadatelích. Podřídím se propozicím Jízdy Slunovratu a instrukcím pořadatelů.

I am aware that I will participate in the aforementioned social enterprise at my own risk and in case of damage to myself, crew members, other participants, spectators or vehicles I will not demand any compensation for damage to the organizers. I accept all the propositions of Jizda Slunovratu and instructions of the organizers.

Souhlasím / I agree